Projekt

SKIVDEBUT!!!

Kompositioner 1

Hösten 2020 kom jag ut med min första CD. Den är tillgänglig på skiva och strömningstjänster. Lyssna på Spotify eller beställ från mig. 

RECORD DEBUT!!!

Compositions 1

In the autumn of 2020, my first CD was ready. It is available on disc and streaming services. Listen to Spotify or order from me.

Gitarrsolo

Jag spelar min musik på konserter,  både på vanlig klassisk gitarr och 13-strängad altgitarr. Det kan vara rena improvisationer, musik med ett fritt förhållningssätt till noterna där improvisationer förekommer eller helt genomkomponerad musik.


11 maj 2021 gav jag en konsert arrangerad av Sveriges Gitarr- och Lutasällskap som skulle ha getts på pråmen "Nordens Ljus" i Kungsholmskanalen i Stockholm. Den fick dock spelas in digitalt hemma hos mig pga corona.

Guitar solo

I play my music at concerts, both on regular classical guitar and 13-string alto guitar. It can be pure improvisations, music with a free approach to the notes where improvisations occur or completely composed music.


11 May 2021 I played a concert arranged by the Swedish Guitar and Lute Society which should have been given on the barge "Nordens Ljus" in Kungsholmskanalen in Stockholm. However, it had to be recorded digitally at my home due to the corona.

Erik Satie i ton och ord

Tillsammans med fiol, kontrabas och recitation arbetar jag med ett projekt för att levandegöra Saties musik. Musiken är skriven för piano men bearbetad (ibland ganska fritt) av mig. Ett flertal av hans texter kommer också att finnas med.

Erik Satie in tone and words Together with violin, double bass and recitation, I work on a project to bring Satie's music to life. The music is written for piano but arranged (sometimes quite freely) by me. Several of his texts will also be included.

Vårdnässpelen

Sedan 2015 är jag musikalisk ledare för Vårdnässpelen. Vi sätter upp nyskriven teater med nyskriven musik för instrumentalensemble och kör. Allt med lokalhistorisk anknytning, allvarligt tema men med mycket humor. Maria Winroth är spelens producent och manusförfattare i samarbete med andra.


Branden i Broo hette första föreställningen som spelades 2015 och 2016. Jag ledde där en mindre instrumentalensemble och en sånggrupp. Uppsättningen gjordes 2015 och 2016 på Vårdnäs hembygdsgård.


Ho’ ska heta Helga Maria spelades 2017 och handlade om Moa Martinssons och hennes bakgrund. Jag skrev då musik för en instrumentalensemble. Lina Järnegard skrev musik till damkören Linnea.


2019 gjordes Drottningens skjorta som utspelades i mitten av 1600-talet i Brokind. Även här skrev jag musik till en instrumentalensemble.


2020 var det coronapaus men i oktober 2021 blev det till slut premiär för "Föreställningar om Vera och världen". Musiken skrevs av Lina Järnegard och Lena Willemark och jag ledde en ensemble på 5 personer och kören Chianti.


2023 arbetar vi på en föreställning med HC Andersens besök i Bjärka-Säby 1849 i centrum.


Since 2015, I have been the musical director of the Vårdnäs Plays. We set up newly written theater with newly written music for instrumental ensemble and choir. All with a local historical connection, serious theme but with a lot of humor. Maria Winroth is the plays producer and screenwriter in collaboration with others.
The fire in Broo was the name of the first performance that was played in 2015 and 2016. I led a small instrumental ensemble and a singing group. The set was made in 2015 and 2016 at Vårdnäs hembygdsgård.
Her name shall be Helga Maria was performed in 2017 and was about Moa Martinsson and her background. I then wrote music for an instrumental ensemble. Lina Järnegard wrote music for the women's choir Linnea.In 2019, the Queen's shirt was performed. It took place in the middle of the 17th century in Brokind. Here, too, I wrote music for an instrumental ensemble.2020 was a corona break, but in October 2021 it finally premiered for Ideas about Vera and the world. The music was written by Lina Järnegard and Lena Willemark and I led an ensemble of 5 people and the choir Chianti.

Fagerlåt

är en trio med mig, min fru, Rakel Fagius, på blockflöjter och sång samt Märta Nilsson på cello. Vi spelar många olika typer av musik, arrangerade eller komponerade av mig. Det kan vara allt från medeltidsmusik via barock och egenkomponerat till enklare sånger vi spelar på bröllop. Vi har framför allt spelat kyrkokonserter och på bröllop.

Fagerlåt is a trio with me, my wife, Rakel Fagius, on recorders and vocals and Märta Nilsson on cello. We play many different types of music, arranged or composed by me. It can be anything from medieval music via baroque and self-composed to simpler songs we play at weddings. We have mainly played church concerts and at weddings.