Lyssna/Noter/Scores

"Express to the living room"

Andra stycket, "Presto" från samlingen "Stämningsbilder" utgiven av Gehrmans musikförlag

Second pice "Presto" from "Lyrical pictures", edited by Gehrmans Music Publishers

"Antydingar" från en konsert på Musikvalvet Baggen i Stockholm

"Vals i G" från en konsert på Musikvalvet Baggen i Stockholm

Mitt arrangemang av Bellmans "Så lunka vi så småningom"

"Antydingar" from  a concert at Musikvalvet Baggen in Stockholm

"Vals i G" from a concert at Musikvalvet Baggen in Stockholm

My arrangement of Bellman's "Then we eventually amble"

Noter/Scores

Preludium 1

Stilla betraktelse

Quiet reflection

Melankolisk vals

Melancolic waltz

Spelas med ett fritt förhåll-ningssätt till notbilden och lite jazzkänsla

To be played freely and with a bit of jazz-feeling

Trappetyd

för 11-str altgitarr i G

Elefrido

Tillägnad Elena Zucchini

och Walfrido Dominguez 

Stairway study

for 11-str alto guitar tuned in G

For Elena Zucchini

and Walfrido Dominguez