Om/About

Som teatermusiker

As Theatre Musician

Om mig      (In english below)

Jag började spela gitarr för min granne, när jag var 11 år. Därefter var jag ”övningselev” på SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) under de tidiga tonåren, där mina lärare var sådana som utbildade sig till lärare. Under min vuxna tid har jag bara tagit några lektioner för Stefan Löfvenius. Till stor del har jag lärt mig själv. Jag har inte gått på någon musikhögskola, inte studerat för en endaste berömda mästare utomlands och inte fått några prestigefyllda priser. (ännu...)

Under min tid i gymnasiet satt jag ofta hemma och improviserade. En stor inspirationskälla då blev Egberto Gismonti som jag hörde på några konserter och vars musik fyllde mig med en kittlande energi. Ralph Towner och hans grupp Oregon har också inspirerat mig mycket.

I en musikaffär hittade jag en gång en 13-strängad altgitarr, byggd av Georg Bolin. Jag föll omedelbart för dess klang och köpte den. På den spelar jag nu mycket av min egen musik. Kompositionerna växer ofta fram i långa improvisationer där ett tema ger sig ut på äventyr. Ofta innehåller musiken sedan improviserade avsnitt. Jag spelar också gärna rena improvisationer på konserter som jag då brukar kalla ”Stundens Ingivelse”.

Efter studier i musikpedagogik (blockflöjt!) på SMI, musikvetenskap och biologi på Uppsala universitet, har jag jobbat som fladdermusinventerare, körledare, gitarrlärare, musiker, personlig assistent, biologilärare, administratör, vårdare och tentavakt. Musiken och skapandet lockar och jag vill gärna spela mer.


Min musik befinner sig i gränslandet mellan klassiskt, jazz och folk och har förutom ovannämnda inspirerats t.ex. av renässansmusik, Bach, Debussy, Ravel, Stravinsky, Corea, Metheny, Laginha, Kalaniemi, Saluzzi och många, många fler.

Hemma med gitarren

At home with the guitar

Min livsfilosofi:

1. Jag finns

2. Eftersom jag finns får jag väl försöka ha det lite trevligt

3. För att jag ska ha det trevligt bör dem jag omger mig har det bra. Så behandla alla väl, spela vackert och gläd dig själv och andra!

In english


About
I started playing guitar for my neighbor when I was 11 years old. After that, I was a "practice student" at SMI (University College of Music Education in Stockholm) during the early teens, where my teachers were those who trained as teachers. During my adult life, I have only taken a few lessons for Stefan Löfvenius. To a large extent, I have taught myself. I have not attended any music academy, not studied for a single famous master abroad and not received any prestigious awards. (yet...)


During my time in high school, I often sat at home and improvised. A great source of inspiration then became Egberto Gismonti who I heard at some concerts and whose music filled me with a tickling energy. Ralph Towner and his group Oregon have also inspired me a lot.


In a music store, I once found a 13-string alto guitar (tuned in G), built by Georg Bolin. I immediately fell fell in love with its sound and bought it. On that instrument I now play a lot of my own music. The compositions often emerge in long improvisations where a theme sets out on an adventure. Often the music then contains improvised sections. I also like to play pure improvisations at concerts, which I then usually call "The Inspiration of the Moment".


After studying music pedagogy (recorder!) At SMI, musicology and biology at Uppsala University, I have worked as a bat inventor, choir leader, guitar teacher, musician, personal assistant, biology teacher, administrator, carer and exam guard. The music calls more and more to me and I would like to play more.
My music is in the borderland between classical, jazz and folk and has in addition to the above been inspired e.g. of Renaissance music, Bach, Debussy, Ravel, Stravinsky, Corea, Metheny, Laginha, Kalaniemi, Saluzzi and many, many more.


My philosophy of life:
1. I exist
2. Since I exist, I must try to have a good time
3. In order for me to have a good time, those around me should feel good. So treat everyone well, play beautifully and delight yourself and others!